Célunk a modern, európai, polgári gondolkodás, – életmód kialakításának elősegítése Komáromban. Az egyesület egyik fő célja, hogy a Komáromban élők aktívan és főként interaktívan részt vegyenek Komárom közéletének alakításában az élet minden területére vonatkozóan, a közélet alakításával, a modern, európai, polgári életmód megvalósítása érdekében, az egészséges lokálpatriotizmust szem előtt tartva. Az egyesület elő kívánja segíteni az információ áramlását Komárom állampolgárai, civil szervezetei és a gazdasági élet szereplői, valamint az önkormányzat között. Az egyesület kiemelt célja továbbá a nők mindennapokban betöltött szerepének minőségi javítása, a nők egyenjogúságának támogatása. Az egyesület kiemelten kíván foglalkozni Komárom és környezete természetvédelmével és környezetvédelmével. Az emberek testi, lelki, szellemi fejlődésének elősegítése, önismereti tudásának növelése, a tudatos életvezetés megismertetése, az emberi kapcsolatokban a tolerancia, a megértés elősegítése és a családi béke megteremtése, továbbá a környezet és természet védelme. Egyesületünk segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy az emberek jobban megismerjék magukat, egymást, környezetüket és a világot, felismerhessék az élet érelmét és az élet igazi célját, megismerjenek más mintákat, “Best Practice”-okat (legjobb gyakorlat) Európából és a világból a teljesebb élet érdekében. Az egyesület működésének célja, hogy Komárom lakói nyitottak legyenek Európára és a világra. Az egyesület a vázolt célok megvalósítás érdekében jön létre és működik.K.M.R.M. Egyesület