dr. Konczer Erik képviselőjelölt 4. sz. vk.

A KOMÁLOM jó szívvel ajánlja a Dr. Nemes Andrea polgármesterjelölttel együtt induló Dr. Konczer Eriket, Komárom 4. sz. választókerületének képviselőjelöltjét.

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Sajnálatos módon az elmúlt öt évben a választókörzetben szinte semmi nem történt. A körzet jelenlegi képviselője és a város többségét adó kormánypárt mindig mindent megígér, majd nem teljesít. A K.M.R.M egyesület által készített Komárom Nincs Nélküled program pontjaiba jól illeszkednek azok az igények, melyeket a körzet lakóit meghallgatva állítottam össze programjavaslatként.
Ahogy a munkámban, itt is hangsúlyt kívánok helyezni a folyamatos visszajelzésre: hírlevelekkel, lakógyűlésekkel tartom majd a kapcsolatot Önökkel.*

1. Lakókörnyezetünket meg kell szépíteni.
– a KRESZ-park egy gyöngyszem, szeretném, ha az én gyermekem is ott tanulhatná meg a közlekedést, mint ahogy én is tehettem;*
– a Szőny-Füzitői csatorna (Kispatak) komáromi szakaszát is barátságossá tesszük;*
– támogatni fogjuk anyagilag a családi házak mellett a tömbházak virágosítását is;
– térfigyelő kamerákkal vesszük fel a harcot az illegális szemétlerakás ellen, ami jelenleg csúfítja a Tópart lakótelepet.

2. Komplexen kezelve, jó minőségben újítjuk meg az utakat, járdákat, parkolóhelyeket!
– járdák* a körzet Szőnyhöz közel eső utcáiban és a Babits Mihály utcában;
– parkolóhelyek* akár egyirányúsítás kialakításával;
– fokozottan figyelünk az esővíz elvezetésére.

3. Megőrizzük a közösséget, és könnyebbé, sokszínűbbé tesszük az életét!
– nem engedjük, hogy bérleményből tömegszállás legyen, ami tönkreteheti a lakóközösségek, utcák életét;
– elérjük, hogy a laborvizsgálatokat újra elvégezzék a komáromi rendelőintézetben;
– az Arany 17-et újra megtöltjük közösségi élettel, rendszeres kulturális, szórakoztató programot szervezünk;
– szívügyemnek tekintem, hogy Komárom kisvárosi jellege ne jelentsen hátrányt gyermekeinknek az oktatásban, fiataljainak a szórakozásban, mindannyiunknak a kulturális programok sokszínűségében.*

Bízom benne, hogy programom elnyerte tetszésüket.

Támogassanak október 13-án szavazatukkal, hogy meg is valósulhasson!


Balla István képviselőjelölt, 3. vk.

A KOMÁLOM jó szívvel ajánlja a Dr. Nemes Andrea polgármesterjelölttel együtt induló Balla Istvánt, Komárom 3. sz. választókerületének képviselőjelöltjét.

Tisztelt Választópolgárok!

Az ellenzéki pártok összefogásának jegyében most lehetőség nyílik arra, hogy Önök, a 3-as választókörzetben élők valóban véleményt nyilváníthassanak szavazatukkal. Az elmúlt tíz évben ebben a körzetben gyakorlatilag a lakossági kérések döntő többsége süket fülekre talált. A szeptember elején kiküldött kérdőívek és személyes megkeresések alapján megválasztásom esetén a következő fejlesztési programot kínálom:

• A Csillagfény lakópark bevonása a körzetbe, parkolójában a közvilágítás kiépítése;
• A Csillagfény lakóparktól a meglévő kerékpárút rendbetétele, valamint meghosszabbítása a Kocsis vendéglő sarkáig;
• Új-Csillag ltp. 30-32. és az 50. között átjárás biztosítása, parkolók kialakítása;
• A Kocsis vendéglő előtt parkolók kialakítása;
• A Táncsics Mihály, Jedlik Ányos, Czuczor Gergely, Ghyczy Kálmán, Bem József, Lajta, Damjanich János, Erdélyi, Felvidéki, Beöthy Zsolt, valamint a Sport utca járdáinak aszfaltozása;
• A régi Csillag lakótelep (Mártírok útja, Csillag ltp. 2-4-6-8-10-12) járdáinak, útjainak felújítása, további parkolók kialakítása, az itt található játszótér körbekerítése;
• A Csillag ltp. 8. előtt található tűzoltóvíz tároló elbontása, fásítása, szükség esetén parkolók kialakítása;
• A régi Csillag lakótelepi garázssor tulajdonosaival egyeztetve csapadékelvezető kiépítése és a garázsok előtti terület aszfaltozása;
• A Bem József utca 22. előtt található buszmegálló elhelyezése a Táncsics Mihály utca felé;
• A Ghyczy Kálmán utca 7-9-11-13. tömbök között közvilágítás és csapadékelvezető kiépítése, parkolók kialakítása, aszfaltozása;
• A Jedlik Ányos utca 3-5. tömböknél található játszótér körbekerítése;
• A régi tűzoltóság tornyának – siófoki mintára – kilátóként történő hasznosítása;
• A Brigetio Gyógyfürdő parkolójának aszfaltozása, fedett kerékpártároló kialakítása.

Amennyiben programommal egyetértenek, kérem, október 13-án szavazatukkal támogassanak.


Szántó József képviselőjelölt 2. vk.

A KOMÁLOM jó szívvel ajánlja a Dr. Nemes Andrea polgármesterjelölttel együtt induló Szántó Józsefet, Komárom 2. sz. választókerületének képviselőjelöltjét.

Tisztelt Szőnyiek!

Szőnyi városrészünk nem lehet egy kóros betegség, ami elől menekülni kell! Szőny a lakóhelyünk, amiért ha közösen teszünk, újra megszépülhet és élhetővé válik mindenki számára! Nem engedhetjük meg, hogy gyermekeink kivándoroljanak. A tervezhető, élhető és közösségben aktív környezet megtartó erővel bír. A K.M.R.M egyesület által készített Komárom Nincs Nélküled program pontjaiba jól illeszkednek azok az igények, melyeket a körzet lakóit meghallgatva állítottam össze programjavaslatként.

• El kell érni, hogy a Selye János Kórház újra betölthesse gyógyászati funkcióját;
• Részönkormányzat visszaállítása képviseleti jelleggel;
• A kisiskolából, a volt bikaistállóból idősek garzonlakás programjának megvalósítása, nővér- orvosszállás kialakítása;
• Esővízelvezetés megoldása az egész településen;
• Járdák kiépítése a Mocsai, az Ifjúság út, valamint a Kossuth utca között;
• Járda kialakítása a Vásártér virágbolttól a hátsó Tatai úton;
• A mellékutak felújítása, aszfaltozása;
• A Tavasz, Nyár, Ősz és Tél utcák egyirányúsítása;
• Parkolók kialakítása az óvoda és a temetők környezetében;
• Kisbuszjárat indítása a kieső településrészekhez;
• A Petőfi utca és a vasút közötti terület kitakarítása és karbantartása.

Amennyiben egyetért törekvéseimmel, kérem, hogy október 13-án szavazatával támogasson a helyhatósági választásokon.


Gugg Csaba képviselőjelölt 1. vk.

A KOMÁLOM jó szívvel ajánlja a Dr. Nemes Andrea polgármesterjelölttel együtt induló Gugg Csabát, Komárom 1. sz. választókerületének képviselőjelöltjét.

Tisztelt Szőnyi és Molaji lakosok!

Személyes hitvallásom szerint, a megválasztott képviselőnek, testületnek, az első számú feladata a polgárok szolgálata, életkörülményeik javításának elősegítése.

Városunkat két oldalról olyan veszélyes vegyi üzemek határolják, melyeknek kockázatával és hosszútávú hatásával jelenleg még nem vagyunk tisztában. A városi forrásokat egyenlőtlen módon osztják szét, így a városrészünket évtizedek óta látjuk ’lepusztulni’, mindeközben a helyben élők érdekeit figyelmen kívül hagyják!
Az Összefogás segítségével ezen fordíthatunk, megteremthetünk közösen egy élhetőbb, környezettudatosabb és jobban működő várost. Ebben hiszek és ezért kívánok dolgozni. Városrészünk problémáira megoldást kínáló programomat az Önök visszajelzései alapján állítottam össze.

• El kell érni, hogy a város fejlesztési forrásai végre egyenlő arányban kerüljenek elosztásra;
• A Mol ipartelep felől áradó bűzt meg kell szüntetni, az ott működő vállalkozások folyamatos ellenőrzésével el kell érni a lakosságra ártalmas hatások csökkentését;
• Béla pusztán és a Bánomi dűlőben élő embereknek biztosítani kell a közvilágítás kiépítését, a szemétszállítás, valamint az állandó buszjárat beindítását, különös tekintettel az ott élő gyermekekre és idősekre;
• A Szőnyt Komárommal összekötő kerékpárút megépítése sürgető feladatunk;
• A településen lakó pihenő övezeteket kell kialakítanunk, az ezzel járó előnyök biztosításához fokozni kell az ellenőrzéseket;
• Az elavult utakat és járdákat ütemterv szerint fel kell újítani, új járdákat és parkolókat kell építeni, a vízelvezető árkokat, átereszeket meg kell tisztítani;
• Újra kell nyitni a szőnyi idősek otthonát. A molaji városrészen való kialakítását is ösztönöznünk kell, hogy ezzel is segítsük szüleink, nagyszüleink életét;
• A helyi egészségügy nem működhet jól egy valódi kórház nélkül. A jelenlegi városvezetéssel ellentétben, – akik felsőbb utasításra tudatosan sorvasztották el, – a Szőnyi Kórház osztályainak visszaállításáról nem feledkezhetünk el;
• Közösségi tereink nyerjék vissza az eredeti rendeltetésüket. A molaji városrészen élők is megérdemelnek egy jól működő közösségi teret;
• El kell érnünk az üresen álló önkormányzati tulajdonban lévő épületeink mielőbbi szociális célú hasznosítását.

Amennyiben programom elnyerte a tetszésüket, kérem szavazatukkal támogassanak október 13-án.


Nagy-Horváth Ilona a 7. sz. vk. képviselőjelöltjének üzenete Önhöz
Ő édesanyám, Monostori Éva.

Én rá szavazok. Hogy miért?
2011-ben életre hívta a Komáromi Városi Diáktanácsot. A diáktanács elsődleges célja az volt, hogy Komáromban élő és/vagy tanuló fiatalokat képviselje és érdekeiket érvényesítse. A város önkormányzata és a fiatalok között vállalta a híd szerepet, így az információáramlás jóval hatékonyabbá válhatott. Demokratikus rendszer tehát „fiatalok” és „felnőttek” között.
Én is bekerültem. Nem azért mert édesanyám és a Mag-ház koordinálta a mindenféle pártszimpátiától független szervezet létrejöttét, hanem az akkori osztályom, iskolám megválasztott. Komárom összes iskolájából voltak delegáltak, abszolút demokratikus értékek mentén kezdtük el a szerveződést. Az elején még bénácskának is éreztem magam, azt se tudtam mi ez, mit csinálunk, hova tartunk; voltak nálam idősebbek, érettebb gondolkodásúak, olyan építőjellegű gondolatokkal, amit nem is értettem. Egymásra figyeltünk, tanultunk egymástól, fiatalok voltunk és lelkesek. Fejleszteni és változtatni akartunk, megélni a „Komáromiasságot”, tiniként, friss felnőttként.
Eredményesek voltunk és tettre készek. Hihetetlen sok pozitív élmény mellett viszont most kiemelnék egy keserédeset. 2014-ben a „Szót kérünk!” ifjúsági konferenciánkon kidolgoztuk sok egyéb programunk mellett a támogatott, esetlegesen -Tata mintájára- ingyenesen biztosított tömegközlekedést a fiatalok számára Komáromban, amit bemutattunk a helyi fiataloknak és az önkormányzati képviselőknek, polgármesterünknek. Kifejezetten erre a programunkra nemleges és elutasító választ kaptunk az önkormányzati tagoktól, lévén ez megvalósíthatatlan. A konferencia májusban volt, majd szeptemberben minden Komáromban tanuló fiatal ingyenes buszbérletet kapott…
Minket, fiatalokat nem vontak be a megvalósítási folyamatba, azokat, akik kidolgozták és előterjesztették a javaslatot. Minket, fiatalokat semmibe vettek és a képünkbe hazudtak. Minket, fiatalokat felhasználtak, ellopták az ötletünket és pártszínekbe keverték. Mi, fiatalok nem voltunk fontosak. Sehol nem volt megemlítve, hogy mit tettek a komáromi fiatalok és a Komáromi Városi Diáktanács tagjai a komáromi fiatalokért, saját magukért. Elmosták az igazságot, akárcsak úgy, ahogy dédszüleink és nagyszüleink idejében tették. Én így éreztem.
Mi, VDT-sek (Komáromi Városi Diáktanács) nagyon csalódottak, dühösek, mérgesek voltunk 2014 szeptemberében. Majd Monostori Éva ezt látván csak annyit mondott: „Ez a Ti sikeretek, vegyétek így!”. Mellettünk volt, fiatalok mellett, az érdeket képviselte. Nem uszított, nem morgolódott, sikerként fogadtatta el velünk. Hajtott minket, előre tekintett és értékek mentén segítette szervezetünket. Persze nem voltunk hülyék, éreztük a semmibevevést az Önkormányzat részéről, de mégis megéltük valahogyan sikerként. Ha mi, akkor nem lettünk volna, az Ő támogatásával, meglehet, hogy az ingyenes buszbérlet csak egy mendemonda lenne a valóság helyett. Na, de már megint a mi lenne, ha…
És te? Miért szavazz Monostori Évára, édesanyámra?

Fiatalokkal és fiatalokért dolgozik. Felnőttekkel és felnőttekért. Nyugdíjasokkal és nyugdíjasokért. Felhasználja, nem kihasználja őket. Nem épít erősfalú erődöt, amibe ha nem illesz bele, nem lehetsz teljes értékű ember. Elfogad olyannak, amilyen vagy. Megkérdez, kikérdez, és úgy vázolja eszméjét, célját. Sokkal fontosabb számára, hogy az utolsó követ együtt rakjuk le, mintsem Ő egyedül. Veled építi azt!
„Á, ez nekem kevés, százszor hallottam már”. Akkor menj, sétálj, ne csak nézz, hanem láss Koppánymonostoron; kultúrateremtés, faragott padok, gyümölcsös a Koppányvezér úton és a Szent Pál-szigeten, játszótér, Kneipp taposó, Bölcsőkert, és még számos olyan alkotás, amit a Mag-házzal és tagjaival közösen teremtett. Nem kellett hozzá pozíció, csak elhivatottság. A koppánymonostori lakók felé hihetetlen alázat, elkötelezettség, tenni akarás, elszántság és felelősségteljes munka. Koppánymonostorért! Miértünk.
A politikában a legnagyobb baj, hogy a képviselőink azt hiszik mi vagyunk Őértük. Kérdés az, hogy mi akarunk-e egy olyan képviselőt választani, aki az emberekért, miértünk tett, tesz és tenni fog. Ha igen… Monostori; a Te-Erőd!

/Monostori Kristóf/


Október 13-án szavazzon Ön is ránk!


Választási plakátok

Dr. Nemes Andrea polgármesterjelölt és a vele induló képviselőjelöltek 2 napja kezdték kihelyezni a választási plakátjaikat, de 2 nap alatt már a 6. plakátot, megállító táblát rongálták meg.

Vajon csak a KNN csapatának tagjait “tisztelik meg” a véleménynyilvánításnak ezzel a módjával?!


Lakhatás – Ahol szeretnek, ott vagy otthon!

Visszaállítjuk a 2011-ben megszüntetett 1 millió forintos támogatást a fiatalok első lakáshoz jutásához.
A jelenlegi bérlakás programban meglévő lakások mellé újabb lakásokat létesítünk.
Kiemelt feladatunk új idősek otthona és/vagy idősek garzonházainak építése.
Az orvos- és nővérhiány enyhítésére elegendő szolgálati lakást biztosítunk.
Bérlemény nem lehet tömegszállás.


Helyi gazdaság – Ne az ipari parknak legyen városa, hanem a városnak ipari parkja!

Ipari park BŐVÍTÉSI STOP-ot hirdetünk a magas hozzáadott értékű munkahelyekre épülő koncepció megalkotásáig és a lakosság véleményének kinyilvánításáig.
Nagy hozzáadott értékű iparágban érdekelt vállalkozások letelepedését segítjük elő.
A legalább 5 éve komáromi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozásokat kiemelten támogatjuk.
Ösztönző programmal támogatjuk a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások rugalmas munkaidőkeretének bevezetését, kiemelten a kisgyermekes és gyermekeiket egyedül nevelő anyákra tekintettel.
Létrehozzuk Komárom város ipartörténeti múzeumát, különös tekintettel a XIX.-XXI. század meghatározó szereplőire.K.M.R.M. Egyesület