Monostori Éva képviselőjelölt 8. vk.

A KOMÁLOM jó szívvel ajánlja a Dr. Nemes Andrea polgármesterjelölttel együtt induló Monostori Évát, Komárom 8. sz. választókerületének képviselőjelöltjét.

Tisztelt Választóim, Kedves Monostoriak!

Koppán(y)monostori városrészünk otthonait néhány évvel ezelőtt még a csend, nyugalom és a természeti környezet jellemezte. A városunkat érintő folyamatos és intenzív iparosítás bennünket sem kerül el, sőt! Jelenleg az átalakulás időszakában élünk, melynek végét még nem látjuk, ám a korrekt és megfelelő felkészülés nagyban befolyásolja, és majdan meg is határozza a jövőnket. A fejlődés megállíthatatlan. Azonban a településünket érintő változásokra, az itt élők mindennapjait befolyásoló életkörülményi átalakulásokra kell, hogy megfelelő ráhatásunk legyen.

Közel 35 éve élek és alkotok Monostoron. Mindig a közösség érdekeit tartottam szem előtt, ezért nem saját vállalkozásokat, hanem közösségeket segítettem életre, amelyek tevékenységei révén folyamatosan szépül és gazdagodik a városrészünk. A ’látványos’ értékek mellett nagy hangsúlyt fektetek az emberi kapcsolatokra, a valós párbeszédre, valamint a közösség általi tervezésre, amelyben már a folyamatok kezdetén vagy azokat megelőzően is aktívan bevonjuk a helyben élőket.

Ezek azok az értékrendek, amelyek mentén, de más szinten kívánok továbbra is dolgozni e közösségért. E szellemben állítottam össze programomat is, amit a fentebb ígért közösségi tervezéssel az Önök együttműködésével és egy lelkiismeretes városrészi részönkormányzattal kívánok részleteiben kidolgozni és megvalósítani.

• A valós helyi érdekképviselet megvalósulását a városrészi részönkormányzat biztosításával érhetjük el;
• Komárom városrészeként az itt élők alapvető igénye a zavartalan közlekedés a városközpontba. Ehhez több szinten célszerű a forgalom átgondolása. A kanyarodósáv elkészítése mellett elérendő célunk a Monostori erőd felé behajtási engedély biztosítása, valamint a dél-nyugati elkerülőről új lehajtó kialakításának szorgalmazása a Zrínyi utca felé;
• A mellékutcák egyirányúsítása, a kerékpárút korszerűsítése és bővítése mellett a mellékutcák burkolása enyhíti a megnövekedett forgalom és az ezzel járó kellemetlenségeket;
• Az Újszállási úton sebességkorlátozás bevezetése;
• Az ipari parkkal együtt járó zaj- és károsanyag kibocsátáshoz mérőállomások felállítása a Téltemető és a Székely Bertalan utcák végénél, a Koppányvezér út és a Jászai Mari utca kereszteződésénél, valamint az Újszállási úton;
• Zajvédő fal építése az új Duna-hídnál;
• Természeti értékeink védelme, melyben feladatunknak tekintjük a Kis-Duna holtágának, a Posta rét területeinek rekultivációját;
• Falugondnoki szolgálat kialakítása az idősödőknek.
A mennyiségi mutatókkal szemben nem könnyű minőségi alternatívát kínálni. Én mégis bízom abban, hogy a városrészen élők nem csak saját magukra vonatkoztatva a jelenben élnek, hanem a közös jövőnkre is felelősen előre terveznek, így október 13-án megtisztelnek bizalmukkal.K.M.R.M. Egyesület