Gugg Csaba
Komárom 1. vk

Tisztelt Molaj-i, Újtelep-i lakosok,

Gugg Csaba vagyok, az Önök – 1. sz. egyéni választókörzetének jelöltje.
1972-ben születtem Debrecenben, 1986-ban költöztem Komáromba, azóta itt élek. A 318-as Szakmunkásképzőben villanyszerelő végzettséget, majd később esti tagozaton érettségit szereztem. Az Almásfüzitő-i Timföldgyárban kezdtem dolgozni, 1993 és 2010 között a Belügyminisztérium kötelékében előbb a Határőrségnél, majd 2008-tól a Rendőrségnél teljesítettem szolgálatot. A későbbiekben a Vízműnél hálózati ellenőrként, valamint az Üzemi Tanács Elnökeként tevékenykedtem. Jelenleg villanyszerelőként dolgozom. Nős vagyok, öt gyönyörű gyermekem van.

A városunk élhetőbb hely kell, hogy legyen, kis csapatunk ezen munkálkodik. A körzetemben jelenlévő problémák közül fontosnak tartom

  • a légszennyezettség, ezen belül a terjengő kellemetlen szag megszüntetését,
  • a belváros könnyebb megközelítése érdekében a belső úthálózaton egy védett kerékpárút kialakítását,
  • a Szőnyi, Molaji településrészen idősek otthona létesítését,
  • a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök lakosság arányában történő elosztását, végre legyünk városunk egyenlő polgárai,
  • a Szőnyi-i Részönkormányzat visszaállítását, hogy beleszólhassunk a bennünket érintő, rólunk szóló döntésekbe.

Olyan hellyé kell varázsolnunk végre városunkat, ahol jó élni, dolgozni, ahonnan gyermekeink unokáink nem vágyódnak el. Nekem a Molaj és z Újtelep városrész érdekképviselete az elsődleges célom. Azt szeretném, hogy az önkormányzatiság mind Komáromban, mind az általa képviselendő városrészen helyreálljon, hogy gyakorolhassuk a lakossági részvétel lehetőségét a döntésekben.

Miért Gugg Csaba?
Már a képviselő-jelöltek is sok támadásnak vannak kitéve, amire sokan, sokféleképpen reagálunk. Gugg Csabát már akkor sokan támadták és megismerték, amikor a kórház megmentéséért aktívan fellépett. A kórház ügye elbukott és a harc eredménytelensége elvette a kedvét a közélet aktív alakításától. Most viszont Gugg Csabát az 1. számú választókerület, tehát a MOLAJ és Újtelep esélyes képviselő-jelöltjeként szeretném bemutatni, aki helyben lakik, akit ismernek, és aki ismer szinte mindenkit, aki a véleményét nyíltan, kompromisszumkészen vállalja, aki egyetért velem abban, hogy a Szőnyi Részönkormányzatot vissza kell állítani annak érdekében, hogy a szőnyiek kifejezhessék akaratukat a városrészt érintő kérdésekben. Gugg Csaba személyében megtaláltam a körzet esélyes képviselő-jelöltjét.

1. Választókerület
Arató utca. Laboráns utca, Bála utca, Mátrai Gyula utca, Bánomi dűlő, Műszerész utca, Cséplő utca, Olajmunkás utca, Gabona utca, Solymosy utca, Gáz utca, Stadion út, Gesztenye utca, Tűzoltó utca, Gyürky utca, Varga József utca, Hága László utca, Vegyész utca Kőolaj utca, Zichy Béla utca, Akácfa utca. Lombos utca, Bokréta utca 4-től páros oldal, Magtár utca, Bokréta utcal9-től páratlan oldal, Nefelejcs utca, Diófa utca, Orgona utca, Erkel Ferenc utca 22-től páros oldal, Petőfi Sándor utca, Erkel Ferenc utca 13-tól páratlan oldal, Réti sor, Gyöngyvirág utca. Szabadság utca, Hóvirág utca, Szegfű utca, Köztársaság út páros oldal, Balaton utca K o – sztolányi Dezső utca, Berzsenyi Dániel utca, Köztársaság út páratlan oldal, Bokréta utca 1-17 páratlan oldal. Magtár-köz, Bokréta utca 2-2/A páros oldal, Mátra utca, Dózsa György utca, Mikes Kelemen utca, Erkel Ferenc utca 1-11/A páratlan oldal, Móricz Zsig- mond utca, Erkel Ferenc utca 2-20 páros oldal, Toldi Miklós utca, Iskola utca, Vasútállomás


 K.M.R.M. Egyesület