Testületi ülés – 2019. január 28.

Komárom Város Képviselő-testületének 2020. január 28-i ülése
 


Rendkívüli testületi ülés 2019.10.30.

Rendkívüli testületi ülés 2019.10.30. Ami még soha nem volt Komárom Képviselő-testülete működése során: Dr. Konczer Erik és Dr. Nemes Andrea ellenzéki képviselőket minden bizottság működéséből kizárta a képviselő-testület. Közben külsős tagként és rendes tagként “Független Civileket” vett be a bizottság soraiba. Mindezt tette egy rendkívüli ülésen, holott az SZMSZ szabályai szerint csak rendes testületi ülésen lehet dönteni a bizottságokról, tehát törvényellenes volt a testületi ülés napirendi pontjának tárgyalása. Mindezek megítélését Önökre, Rátok Komáromiakra bízzuk. Amit még elfelejtettem írni: csak hivatali dolgozók jelenlétében tartózkodhatunk a hivatal bármely helyiségében, nem engedték, hogy Erikkel a tanácsteremben egyedül maradjunk.


Alakuló képviselő-testületi ülés – 2019.10.24

Már Komáromban is elkezdődött az önkormányzati rendeletek meghatározott személyekre történő módosítása. 2019.10.24-én a képviselő-testületben rajtam és Eriken kívül mindenki megszavazta a „Szervezeti és működési szabályzat” módosítását, mivel különben Turi Bálint nem lehetett volna főállású alpolgármester
(korábban ugyanis csak a képviselők közül kerülhetett ki a főállású alpolgármester, Ő azonban most nem jutott be a testületbe). Ugyancsak rajtunk kívül mindenki megszavazta, hogy 2 társadalmi megbízatási és 1 főállású alpolgármester kerüljön megválasztásra.
A testület tagjai – rajtunk kívül – az alábbi jövedelmeket szavazták meg a polgármesternek és az alpolgármestereknek:
– Dr. Molnár Attila polgármester illetménye havonta 698.000.- Ft, költségtérítése 104.700.- Ft
– Turi Bálint alpolgármester illetménye havonta 628.200.- Ft, költségtérítése 94.230.- Ft (jobb mint a tanári fizetés, ismerjük el)
– Dr. Kreft-Horváth Lóránt alpolgármester illetménye havonta 314.100.-Ft, költségtérítése 47.100.- Ft
– Czita János alpolgármester illetménye havonta 314.100.- Ft, költségtérítése 47.100.- Ft
A polgármester, alpolgármesterek és képviselők illetményét és költségtérítését Önök, Komáromiak fizetik, valamennyien az Önök alkalmazottai vagyunk.
Kérjék számon az elkövetkezendő években mindenkitől, hogy mit tesznek Önökért és hogy gazdálkodnak a közvagyonnal.


Thermál fürdő fejlesztése

Sajnos a KOMÁLOM le van tiltva Komárom Város Hivatalos facebook oldaláról, ezért az arra az oldalra szánt hozzászólást itt osztjuk meg a képen látható városi bejegyzéshez:

“Ez a 2011-ben (lehet, hogy 2012) beharangozott 6 milliárdos élményfürdő + 4 csillagos gyógyszálló projekt, amiből nem lett semmi? Vagy egy újabb, jó drágán megterveztetett ötletelés.

Az nagyon jó lenne, ha a fürdő fejlődne, de nem kell kitalálni a spanyolviaszt. Csak elő kell venni a még Zatykó János polgármestersége alatt 2009-ben készíttetett terveket. (Aztán cserélődött a városvezetés, így a fürdő kegyvesztett lett, az élményfürdő már nem épülhetett meg.)

A Solaris Kemping helyére tervezett élményfürdő olyan léptékű volt, hogy esetleges működési veszteségbe nem rokkan bele a város és azzal szerves egységben további szállodát is lehet építeni a Thermal Kemping felé.

Gondoljuk, hogy csak választási gumicsont ez a pár látványkép is. Arra jó! Reméljük azonban, hogy nem fog a város (vagy a Komthermal Kft-vel fizettetve) x százmillió forintot tervezés címszóval eltapsolni, csak azért, hogy néhány tervező és a körök jól járjanak.”

 


Támogatás a Selye János Kórház részére

A KNN csapata nem tart kampányzáró rendezvényt! Felelősen gondolkozva, a szórakozásra szánt összeget, 500.000.- Ft támogatást átutalt a mai napon a Selye János Kórház gyermekorvosi ügyelete részére.Balla István beszéde a Diákparlament tüntetésén

A KOMÁLOM-ot örömmel tölti el, hogy a diáktűntetéseken felszólaló Balla István is a KNN csapatának képviselőjelöltjeként indul az önkormányzati választáson.


Október 13-án szavazzon Ön is ránk!


Október 13-án szavazzon Ön is ránk!Monostori Éva képviselőjelölt 8. vk.

A KOMÁLOM jó szívvel ajánlja a Dr. Nemes Andrea polgármesterjelölttel együtt induló Monostori Évát, Komárom 8. sz. választókerületének képviselőjelöltjét.

Tisztelt Választóim, Kedves Monostoriak!

Koppán(y)monostori városrészünk otthonait néhány évvel ezelőtt még a csend, nyugalom és a természeti környezet jellemezte. A városunkat érintő folyamatos és intenzív iparosítás bennünket sem kerül el, sőt! Jelenleg az átalakulás időszakában élünk, melynek végét még nem látjuk, ám a korrekt és megfelelő felkészülés nagyban befolyásolja, és majdan meg is határozza a jövőnket. A fejlődés megállíthatatlan. Azonban a településünket érintő változásokra, az itt élők mindennapjait befolyásoló életkörülményi átalakulásokra kell, hogy megfelelő ráhatásunk legyen.

Közel 35 éve élek és alkotok Monostoron. Mindig a közösség érdekeit tartottam szem előtt, ezért nem saját vállalkozásokat, hanem közösségeket segítettem életre, amelyek tevékenységei révén folyamatosan szépül és gazdagodik a városrészünk. A ’látványos’ értékek mellett nagy hangsúlyt fektetek az emberi kapcsolatokra, a valós párbeszédre, valamint a közösség általi tervezésre, amelyben már a folyamatok kezdetén vagy azokat megelőzően is aktívan bevonjuk a helyben élőket.

Ezek azok az értékrendek, amelyek mentén, de más szinten kívánok továbbra is dolgozni e közösségért. E szellemben állítottam össze programomat is, amit a fentebb ígért közösségi tervezéssel az Önök együttműködésével és egy lelkiismeretes városrészi részönkormányzattal kívánok részleteiben kidolgozni és megvalósítani.

• A valós helyi érdekképviselet megvalósulását a városrészi részönkormányzat biztosításával érhetjük el;
• Komárom városrészeként az itt élők alapvető igénye a zavartalan közlekedés a városközpontba. Ehhez több szinten célszerű a forgalom átgondolása. A kanyarodósáv elkészítése mellett elérendő célunk a Monostori erőd felé behajtási engedély biztosítása, valamint a dél-nyugati elkerülőről új lehajtó kialakításának szorgalmazása a Zrínyi utca felé;
• A mellékutcák egyirányúsítása, a kerékpárút korszerűsítése és bővítése mellett a mellékutcák burkolása enyhíti a megnövekedett forgalom és az ezzel járó kellemetlenségeket;
• Az Újszállási úton sebességkorlátozás bevezetése;
• Az ipari parkkal együtt járó zaj- és károsanyag kibocsátáshoz mérőállomások felállítása a Téltemető és a Székely Bertalan utcák végénél, a Koppányvezér út és a Jászai Mari utca kereszteződésénél, valamint az Újszállási úton;
• Zajvédő fal építése az új Duna-hídnál;
• Természeti értékeink védelme, melyben feladatunknak tekintjük a Kis-Duna holtágának, a Posta rét területeinek rekultivációját;
• Falugondnoki szolgálat kialakítása az idősödőknek.
A mennyiségi mutatókkal szemben nem könnyű minőségi alternatívát kínálni. Én mégis bízom abban, hogy a városrészen élők nem csak saját magukra vonatkoztatva a jelenben élnek, hanem a közös jövőnkre is felelősen előre terveznek, így október 13-án megtisztelnek bizalmukkal.


Nagy-Horváth Ilona képviselőjelölt 7. vk.

A KOMÁLOM jó szívvel ajánlja a Dr. Nemes Andrea polgármesterjelölttel együtt induló Nagy-Horváth Ilonát, Komárom 7. sz. választókerületének képviselőjelöltjét.

Tisztelt Választópolgárok!

Korábbi bemutatkozásaimból kiderült, megélhetésemet biztosító tisztességes gyári munkám mellett ugyanilyen tisztességes irodalmi munkát is végzek. Azonban képviselőjelöltként és majdan képviselőként is vállalom és vallom, hogy nem a szavak embere, hanem emberek szava akarok lenni. Szava és akarata. A választásokon való sikeres szereplésem esetén azt szeretném, hogy öt év múlva, amikor a központ felől érkezve átlépjük a Laktanya köz és Szent László utca határolta bűvös vonalat, ne érezzük úgy, hogy kiértünk a városból.

A 7-es számú választókerületet illető jövőképemben a fő utcán nem dübörögnek kamionok, az utcákon a gyerekek járdán mennek iskolába. A buszmegállók fedettek, növénnyel futtatottak, a véletlen kiszaladást gátló biztonsági kerítéssel ellátott játszótereken, napvitorlák alatt játszanak az apróságok, a közelükben anyukák beszélgetnek a padokon, távolabb kamaszok és vállalkozó szellemű apák rúgják a bőrt, lánykák koptatják a görkorit a pályán. Délután a fiatal felnőttek hazatérnek a garzonházba, a környező utcákból érkező idősebbekből kisebb csoport szerveződik a sarkon, nevetgélve indulnak meg a klubház felé. Az újonnan nyíló kis üzletekben minden elérhető. A kutyafuttató kerítésénél maroknyi lelkes gyerekcsapat nézi az akadálypályán gyakorlatozó kis- és nagykutyákat. A városhatárban húzódó napelempark csendesen teszi a dolgát.

Mindehhez az alábbi teendők megoldására vállalkozom:
• a családi- és társasházak energetikai korszerűsítésének elősegítése;
• helyben nyíló vállalkozások támogatása és adókedvezménye;
• szilárd útburkolat és járda építése;
• elkerített biztonságos kutyafuttató kiépítése árnyékolással és akadályelemekkel;
• városrészi klubház kialakítása;
• buszmegállók fedése, árnyékolása növényzettel;
• játszóterek bekerítése, napvitorlás fedése;
• beláthatatlan útkereszteződések ellátása közlekedési tükrökkel;
• lakossági megbeszéléssel-jóváhagyással a szűk utcák ésszerű egyirányúsítása;
• görkorcsolyapálya létesítésének szorgalmazása;
• önkormányzati lakások állapotának felülvizsgálata, szükség szerinti karbantartása;
• a Zrínyi utcai szeméttelep létjogosultságának felülvizsgálata;
• madárszállók létesítése az idős, emberi környezetre veszélyes fák kivágása után felborult egyensúly visszaállítására.

Amennyiben felkeltettem érdeklődését, kérem, tiszteljen meg bizalmával, s október 13-án Ön is segítse szavazatával a valós városi létünk elindulását.


Szalai Noel képviselőjelölt 5. vk.

A KOMÁLOM jó szívvel ajánlja a Dr. Nemes Andrea polgármesterjelölttel együtt induló Szalai Noelt, Komárom 5. sz. választókerületének képviselőjelöltjét.

Tisztelt Komáromi Lakosok!

Komárom 5. választókerületében az elmúlt időszakban nem történtek átütő változások, látjuk, tapasztaljuk, hogy a fejlesztések még váratnak magukra. Amennyiben Önök egy olyan képviselőt kívánnak maguknak, aki az ígéreteken túl szakértelemmel cselekvő, elérhető és kellő figyelemmel fordul a körzetében élőkhöz, abban az estben változásra van szükségük! Ehhez a változáshoz ajánlom képviselőjelöltként programomat.
• Dobó, Domb, valamint Boglárka utcában vízelvezetés megoldása, valamint szilárd útburkolat készítése;
• Báthory utcai garázssorok vízelvezetésének megoldása, illetve szilárd útburkolat építése;
• Járdák építése a biztonságos gyalogosközlekedés érdekében a városban – gondolva itt kisgyermekes családok, iskolások közlekedésére is;
• Dél-keleti elkerülő megépítése a város teherforgalmának csökkentése érdekében;
• Közösségi terek építése fiatalok részére;
• Rüdiger tó I. és II. iszapmentesítése, illetve hullámtörő kövek elhelyezése a szigetek köré;
• Térffy Gyula, Barcza és a Török Ignác utcában a meglévő betongyámos fa kandeláberek cseréje, illetve áthelyezése;
• Barcza és Kultsár István utcák vízelvezetésének a megoldása;
• Madách Imre utcában, valamint a Tóparti lakótelepen és a város több részén zebra és lakóövezeti figyelem felkeltő táblák kihelyezése;
• Városban a meglévő játszóterek körbekerítése, bővítése;
• Lengyár telepen a meglévő játszótér bővítése, valamint közösségi tér kiépítése, parkosítása;
• A kutya tulajdonosok részére kutyafuttató kialakítása;
• Forgalomlassító és korlátózó eszközök kiépítése a városban, illetve a bevezető utakon;
• A lakók nyugalmának elősegítése elsősorban növényből zajvédő sávok telepítése, esetleg zajvédő falak építése az erősen terhelt, hangos vegyes lakókörnyezetben; (pl. Csokonai és Temető utca);
• Lakóövezeti parkolók kialakítása.

Amennyiben programommal egyetért, akkor kérem, október 13-án támogasson szavazatával!K.M.R.M. Egyesület